Счетоводни услуги

Бизнес център СОФИЯ предлага специализирани счетоводни услуги. Този вид услуги е необходим на всяка действаща фирма и компания. Нашите професионални служители в сферата на счетоводството, ще се грижат за Вашите счетоводни документи, отчетност, финанси и като цяло ще проследяват счетоводния баланс на фирмата Ви. Тази счетоводна услуга, ще ви освободи от допълнителни ангажименти свързани със счетоводството на фирмата Ви, по този начин ще разполагате с повече време за отделяне върху основните аспекти на Вашия бизнес.\

Нашите счетоводни услуги ще Ви дадат адекватна защита.
•    Счетоводни услуги от всякакъв характер.
•    Счетоводни консултации.
•    Консултации в областта на данъчното право.
 

Search