Продажба на фирми

Прехвърляне(продажба) на фирми
Прехвърлянето на фирма обикновено е свързано с прехвърляне на дружествени дялове. Обичайно това е способ, който се ползва за разместване на членствените правоотношения в дружествата с ограничена отговорност. Освен че един съдружник може да продаде всичките си дялове (което в ЕООД би означавало и продажба на фирмата), може да бъде продадена и само част от тях.

Както вече споменахме, ако в ЕООД едноличният собственик на капитала реши да прехвърли всичките си дялове на друго лице, това автоматично би означавало прехвърляне на фирмата.
Прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД/ООД е регламентирано в ТЗ, като договор за продажба, който следва да се сключи с нотариална заверка на подписите.

Изберете сигурното- обърнете се към  Бизнес център СОФИЯ !


При прехвърлянето на търговското дружество се крият редица подводни камъни в осъществяване на процедурата.  Екипът ни от професионалисти, е доказал своите качества в извършването на този тип услуги . Гарантираме Ви висококачествена услуга на изгодна цена и в кратки срокове !


Какво включва  услугата по продажба на фирма ?


Бизнес център СОФИЯ изготвя за Вас цялата необходима документация и Ви съветва по въпроси, чието естество не разбирате. Предлаганата от Нас услуга е напълно завършена, като от Вас се изисква само посещение при нотариус, който да завери нотариално необходимите  документи. Можем  да Ви съпроводим до такъв.


 Какъв е резултатът от процедурата?


Със сключване на договора за покупко - продажба на дружествени дялове в ЕООД/ ООД и извършване на последващите действия по вписването му, купувачът става съдружник и титуляр по правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения, а прехвърлителят на дяловете престава да бъде съдружник (освен ако притежава и други дялове). От този момент разпоредбите на дружествения договор и решенията на общото събрание обвързват новия съдружник.
За повече информация, моля свържете се с нас !

Search