Правни услуги

Правният ни отдел предоставя комплекс от юридически услуги за своите чуждестранни и български клиенти. Този комплекс от услуги е необходим при реализиране на инвестиционна и търговска дейност, тъй като има пряко отношение към правото. Нашият правен отдел предлага услуги в областта на  вещно, търговско, данъчно и административно право. Нашите специалисти в областта на правото ще Ви съдействат през цялото време от  момента на регистрацията на фирмата – АД, ЕАД, ООД, ЕООД, фондации, организации и др. Като юристите ни ще предвижват юридическата част на Вашата фирма и същевременно ще Ви консултират с правни съвети, информация и препоръки.

Search