Покупка на готови фирми

Покупка на готови фирми с история
 Готовите компании са много добро решение,когато искате да оформите документите за покупка бързо и без да преминавате през процедурата по регистрация в Агенция по вписванията.Чрез тази услуга може да си осигурите ИСТОРИЯ, която иначе не притежавате.Разполагаме с различни видове дружества чиито характеристики могат да бъдат променяни така,че да отговарят на вашите изисквания.


Какво мога да си осигуря с тази услуга ?


 Може да си осигурите :
 - ЕИК (БУЛСТАТ)-номер който идентифицира дружеството точно за един ден и да започнете да работите през фирмата,да сключвате договори, да кандидатствате в съответните поръчки,да подавате документи за лицензи и прочие.
 - По желание на клиента-купувач,можем да осигурим реален фирмен адрес, email адрес, служебен телефон,както упълномощено лице, което да контактува с органите на НАП , НОИ , БАНКИ и други учреждения.
 - История на фирмата


От къде разполагате с тези фирми ?


 Причината поради,която предлагаме готови фирми е,че напоследък става все по трудно някой фирми да успяват да покриват разходите си,поради тази причина спират дейност.Много от собствениците на тези фирми предпочитат да ги продадат,защото другия вариант е да ги ликвидират.Самата процедура по ликвидация продължава поне 6 месеца и е свързана с доста разходи и такси.Други по-предприемчиви пък имат възможност да си купят фирма с прилична репутация,но и без задължения. Разполагаме с ограничен брой дружества и то само под правната форма на ЕООД и ООД.

 Компаниите, които предлагаме са без активи и пасиви или само с активи и без дейност от определен период на съществуването си. Задължително при покупка на готова фирма на купувача се предоставя актуално удостоверение от НАП за липса на задължения.

Ще получите отговор напълно безплатно!

Search