Данъчен Адрес

Какво означава данъчен адрес?


Съгласно чл. 28 от Данъчния процесуален кодекс, всички местни и чуждестранни лица трябва да имат данъчен адрес, на който да получават данъчни съобщения всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.
Всички данъчни субекти със седалище или адрес в чужбина също са длъжни да имат български данъчен адрес, ако получават доходи и печалби от източници в страната или имат имущество на територията на Република България.
Ние можем да Ви предложим възможност  за избор от три офис адреса в центъра на град София,  за ваш данъчен адрес. Така винаги ще сте спокойни, че сте получили всички важни известия и съобщения.


 Какви са последиците, ако не бъдете намерен на данъчния адрес?


Понякога, като данъчен адрес се посочва домашния адрес по личната карта на управителя. Повечето писма, пратки и известия от държавната администрация съдържат срокове, в които трябва да се предприемат определени действия или да са представят документи.
Ако не получите навреме тези документи - много е възможно да последват санкции от контролните органи. Ако сте регистрирано по ЗДДС лице, нанамирането Ви на адреса, посочен за кореспонденция с Вас е основание за стартиране на процедура по дерегистрация. Освен това, ако фирмата се издирва за данъчна проверка или ревизия, на контрагента ще бъде отказан данъчен кредит, а фирмата може да бъде предадена за документирано издирване от полицейските или следствените власти.Всичко това със сигурност ще урони бизнес-престижа Ви, ще ви създаде проблеми и санкции, ще загубите време, нерви и пари.


 Какво можем да Ви предложим?


Ние ще ви предоставим данъчен адрес, на които постоянно ще има наличен представител с цел получаване на данъчните Ви съобщения, посрещане и комуникиране с лица от държавните служби – служители на общинска или съдебна администрация - НАП,НОИ, АВ и СГС.  Нашият служител ще подписва, приема документи и призовки при изричното Ви съгласие и упълномощаване.


Питате се дали това е възможно?


Да, на основание чл. 48 от ДПК, данъчните съобщения могат да се връчват на упълномощено лице, след нотариално заверяване на пълномощно.


Какви са ползите от тази услуга?


•    разполагате винаги с легален данъчен адрес, на който можете да бъдете намерен;
•    не Ви се налага да регистрирате фирмата на домашен адрес;
•    при промяна адреса на управление, данъчният адрес ще бъде запазен и фирмата Ви пак ще бъде открита;
•     ще отделите адреса за получаване на писма и данъчна кореспонденция от оперативния офис на фирмата;
•     ще получите професионално представителство при контакти с данъчната администрация
•     давате по-сериозен имидж на фирмата, като посочите адрес в София;
•    не се налага да наемате скъп офис, само за да осигурите офис и данъчен адрес на фирмата.


Какво трябва да направите?


Достатъчно е подписване договор за ползване на услугата и пълномощно за нас като Ваши представители, и след това можете вече да декларирате в данъчното подразделение новия си данъчен адрес.
Месечната такса за ползване на данъчен адрес е: 80лв.
при подписване на договор за най-малко 6 месеца

Search