Предимствата на Виртуалния Офис

Виртуалният Офис предоставя много удобни възможности на  всеки негов ползвател. Този тип офис е подходящ за хора, които са постоянно в движение. Ползвайки услугите на Виртуалния Офис, те могат хем да си вършат нещата, хем офисът да работи за тях. Виртуалният Офис е една нова и прекрасна възможност за среден и малък бизнес от всякакво естество. Както знаем днес  -  времето е пари, особено в областта на бизнеса, а парите са средство за съществуване, развитие и поддържане на статус. Благодарение услугите на Виртуалния Офис, се открива прекрасната възможност да се разполага с време, възможности и същевременно с това бизнесът да върви нагоре.

Хамали и хамалски услуги в София и цялата страна, hamalite.com.

Предимствата на виртуалния Офис са много повече от предимствата на обикновения офис.
Виртуалните Офиси на NOVA предлагат:
- Адрес за кореспонденция в престижната част на града, който може да се използва за фирмени документи, визитки, уебсайт, брошури и др.
- Престижен адрес на управление на фирмата, организацията или дружеството /седалище/.
- Гарантирана непрекъсната комуникация: отговаряне, пренасочване и пропускане на телефонни обаждания, факс съобщения и др.
- Стационарен и мобилен телефон.
- Телефонен секретар, който приема обаждания дори извън работното време, като ги пренасочва сутринта на следващия ден към Вашия телефон, а може и към Вашия имейл .
- Имейл адрес на фирмата Ви - за получаване, препращане и събиране на кореспонденцията. Съответно съхраняването й съгласно предварително зададените от ползвателя инструкции и параметри на услугата.
- Възможност за приемане на държавни служители от общинска или съдебна администрация, НОИ, НАП, АВ и СГС, както и подписване, приемане на документи и призовки при изрично съгласие и упълномощаване от ползвателя на Виртуалния Офис.
Виртуалният Офис предоставя възможност на ползвателя си да спестява време, енергия и излишни разходи, а междувременно с това, да се концентрира изцяло върху важните събития  и елементи на бизнеса си. С две думи докато ползвателят работи по важните въпроси на фирмата, в този момент Виртуалният Офис работи за него и за благото на фирмата, без излишни разходи и загуба на време, а всичко това само месечна такса.

Search